வெந்தயம் (Fenugreek)

April 2, 2013

கணைச் சூடு

குழந்தையின் சரீரம் சதாகாலமும் உஷ்ணமாகவே இருக்கும். பகலை விட இரவில் உஷ்ணம் அதிகமாகும் .வயதுக்கு தக்க வளர்ச்சியின்றி உடல் இருக்கும். ஆகாரம்...

Read More
April 2, 2013

கணை-இருமல்

குழந்தை கணை ரோகத்தல் அவதிப்படும் போதும் குணமான பிறகும் இருமல் தாக்கும். எந்நேரமும் ஓயாமல் இருமும். சளி ஓயாது. மருந்து மணத்தக்காளி...

Read More
April 2, 2013

முக்குக் கணை

குழந்தைக்கு கணைரோகக் குறிகளுடன், வாந்தி அதிகமாக இருக்கும். முக்கி, முக்கி சளியும் , மலமும் கழியும். மலம் கழியும் போது ஆசனவாய் நெருப்பு...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X