மூச்சு திணறல்

June 28, 2013

காசநோய் குணமாக

வெங்காயப்பூவையும், வெங்காயத்தையும் சேர்த்து இடித்து ஒரு அவுன்சு அளவு சாறு எடுத்து இரவு வரும் வயிற்றில் தொடர்ந்து 48 நாட்கள் அருந்தி...

Read More
June 27, 2013

மூச்சுத்திணறல் குணமாக

காம்புகள் நீக்கிய வெள்ளெருக்கம் மலரையும், மிளகு தூளையும் சம அளவு எடுத்து தேவையான அளவு வெள்ளெருக்கின் சாறு விட்டு நன்கு அரைத்து...

Read More
June 25, 2013

இரைப்பு குணமாக

எருக்கன் மலரின் மையத்தில் அமைந்திருக்கும் நரம்பில் மூன்றை எடுத்து இதை ஒரு வெற்றிலையில் வைத்து வாயிலிட்டு மென்று விழுங்கி சிறிதளவு வெந்நீர்...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X