ஒவ்வாமை

January 24, 2013

வாந்தி குறைய

வேலிப்பருத்தி இலைகளை அரைத்துச் சாறு எடுத்து,அரைக்கரண்டி சாறுடன் அரைக்கரண்டி துளசி இலைச் சாறு கலந்து அருந்தி வந்தால் வாந்தி குறையும்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X