குழந்தை

June 28, 2013

குழந்தையின் உடல் நிறம் பிரகாசமடைய

பெண்கள் கர்ப்பமாயிருக்கும் போது குங்குமப் பூவை பாலில் கலந்து தொடர்ந்து அருந்திவர பிறக்கும் குழந்தையின் நிறம் பொன்னிறமாகவும் பிரகாசமாகவும் இருக்கும்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X