கர்ப்பம்

June 29, 2013

சுகப்பிரசவம் உண்டாக

ஆடாதோடை செடியை வேருடன் பிடுங்கி கைப்பிடி அளவு இடித்து சாறேடுக்கவும். இதில் அரைப்படி அளவு சாடு எடுத்து வடிகட்டி குடித்திட சுகப்பிரசவம்...

Read More
June 20, 2013

பிரசவ அழுக்கு வெளியேற

வாழைக்குருத்தை அறுத்து நெருப்பிலிட்டு சுட்டு சாம்பலாக்கி, பனை வெல்லத்தையும் சாம்பலாக்கி இரண்டையும் கலந்து தினமும் ஒரு கொட்டைப்பாக்கின் அளவு வாயில் போட்டு...

Read More
June 20, 2013

குடும்ப கட்டுப்பாடு (எளிய முறை)

பூவரச மலரின் இதழ்களையும் பட்டையையும் எடுத்து பட்டையின் சொற சொறப்பான பகுதியை சீவிவிட்டு இவ்விரண்டையும் வெயிலில் காய வைக்கவும். காய்ந்த பின்...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X