வாய் கசப்பு குறைய

முருங்கை பூவை பருப்புடன் சமைத்து உண்ண வாய் கசப்பு குறையும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X