வேப்பிலை (Neemleaf)

June 14, 2013

பேதி உடனடியாக நிற்க

வசம்பை பொடியாக்கி கொள்ள வேண்டும்.இப்பொடிக்கு சம அளவாக வேப்பிலையை அரைத்து ஒரு சுண்டக்காய் அளவு தேனுடன் கலந்து அருந்தினால் சிறிது நேரத்தில்...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X