அதிமதுரம் (Liquorice)

January 3, 2013

ஞாப‌க‌ ச‌க்தி பெருக‌

இந்துப்பு, கோஷ்டம், வசம்பு, மஞ்சள், அதிமதுரம், ஒமம், சீரகம், திப்பிலி சுக்குஆகியவற்றை காயவைத்து இடித்து நெய்யில் குழைத்து சாப்பிட்டு வர ஞாபக...

Read More
January 3, 2013

ஞாபக சக்தி அதிகரித்தல்

ஓமம், வசம்பு, இந்துப்பு, அதிமதுரம், சீரகம், திப்பிலி, சுக்கு ஆகியவைகளை சமஅளவு எடுத்து தூள் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும். அத்தூளில் 1.4...

Read More
December 31, 2012

நீரிழிவு குறைய

கடுக்காய்த்தோல், தான்றிக்காய்த்தோல், மிளகு, சுக்கு, திப்பிலி, அதிமதுரம்,   கோஷ்டம்,  வசம்பு, சீரகம் , மஞ்சள், நாவல் பழக்கொட்டை, சிறு குறிஞ்சா இலை...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X