சுளுக்கு

December 13, 2012

சுளுக்கு குறைய

முருங்கைப்பட்டை, சுக்கு, பெருங்காயம்,  கடுகு முதலியவற்றை அரைத்து சூடாக்கி இளஞ்சூட்டில்  சுளுக்கு உள்ள‌ இடத்தில் பற்றுப்போட‌ சுளுக்கு குறையும்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X