பல்

June 25, 2013

பல்வலி குணமாக

மாமரத்தின் தளிர் இலையையும், மாம்பூவையும் தண்ணீர் விட்டு கொதிக்க வைத்து அதைக் கொண்டு வாய் கொப்பளித்து வந்தால் பல்வலி குணமாகும்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X