நாவறட்சி

January 23, 2013

அதிக தாகம் குறைய

அகத்தி மரப்பட்டையையும்,அகத்தி வேர்ப்பட்டையையும் தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து குடிநீராக்கி குடித்து வந்தால் அதிக தாகம் குறையும்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X