சருமம்

June 12, 2013

மருக்கள் அகல

சந்தனம், மிளகு, ஜாதிக்காய் இம்மூன்றையும் அம்மியில் அரைத்து அரைத்த கலவையை மருக்கள் உள்ள இடத்தில் தடவி ஊறவிட்டு பின் கழுவிவிட மருக்கள்...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X