இடுப்பு

January 24, 2013

கழுத்து மற்றும் இடுப்பு வலி குறைய

வாதநாராயணன் இலைகளை கால் லிட்டர் நல்லெண்ணெயிலிட்டு ,நான்கு வில்லை கற்பூரம் சேர்த்து காய்ச்சி கழுத்து மற்றும் இடுப்பு வலி மீது தடவி...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X