புண் அழுகாமல் இருக்க

குப்பைமேனிஇலையை அரைத்து வெட்டுக்காய புண் மீது போட்டால் புண் அழுகாமல் இருக்கும்

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X