அழகு / உதடு · February 13, 2013

உதடு கருப்பாக இருந்தால்

அளவுக்கு அதிகமாக உதடுகள் கருப்பாக இருந்தால் அழகு சாதன கடைகளில் கிடைக்கும் ‘மைல்டு கோல்ட் கிரீம் ‘ என்ற அழகு சாதன களிம்பை உதடுகளில் தொடர்ந்து பூச்சி வந்தால் கருப்பு நிறம் மாறி நல்ல நிறமும் அழகிய தோற்றமும் கிடைக்கும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X