வாதம் குணமாக

வன்னிமரத்தின் பட்டை, இலை, வேர், காய்கள் சம அளவு எடுத்து பாலில் அரைத்து கலக்கி வடிகட்டி சாப்பிட்டு வர குணமாகும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X