வெங்காயம் (Onion)

June 28, 2013

காசநோய் குணமாக

வெங்காயப்பூவையும், வெங்காயத்தையும் சேர்த்து இடித்து ஒரு அவுன்சு அளவு சாறு எடுத்து இரவு வரும் வயிற்றில் தொடர்ந்து 48 நாட்கள் அருந்தி...

Read More
June 26, 2013

வறட்டு இருமல் குணமாக

வெங்காயமலரையும், வெங்காயத்தையும் சம அளவு எடுத்து பின்பு வதக்கி வெல்லத்துடன் சேர்த்து உண்டு வர வறட்டு இருமல் குணமாகும்.

Read More
June 14, 2013

மார்பகக்காம்பு வெடிப்பு குறைய

வெங்காயத்தை நெருப்பில் சுட்டு தூளாக்கி நீரில் கலந்து மெல்லிய துணியில் நனைத்து மார்புக் காம்பின் மீது போட்டுவர வெடிப்பு குணமாகும்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X