வாழை (Bananatree)

June 28, 2013

ஆசனக்கடுப்பு குணமாக

வாழைப்பூவை இடித்து சாறெடுத்து இதனுடன் கடுக்க்காயத்தூளையும் கலந்து காலை, மாலை தினமும் இரு வேளை அருந்தினால் ஆசனக்கடுப்பு குணமாகும்.

Read More
June 20, 2013

பிரசவ அழுக்கு வெளியேற

வாழைக்குருத்தை அறுத்து நெருப்பிலிட்டு சுட்டு சாம்பலாக்கி, பனை வெல்லத்தையும் சாம்பலாக்கி இரண்டையும் கலந்து தினமும் ஒரு கொட்டைப்பாக்கின் அளவு வாயில் போட்டு...

Read More
June 8, 2013

பிரமேகம் நீங்க

வாழைக் கிழங்கை அரைத்து துணிகட்டி சுட்டு சாம்பலாக்கி அந்த சாம்பலை தேத்தான் கொட்டை பொடியுடன் கலந்து வெல்லம் சேர்த்து சாப்பிடவும்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X