முதுகு

December 13, 2012

முதுகு தண்டுவடவலி குறைய

மனோரஞ்சித வேரை நிழலில் உலர்த்தி, பொடித்து, 2 கிராம் எடுத்து தினமும் இரண்டு வேளை தேனுடன் குழப்பி சாப்பிட முதுகு தண்டுவடவலி குறையும்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X