இரத்தம்

June 28, 2013

மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வடிவது நிற்க

மாதுளம்பூ சாறு, அருகம்புல் சாறு இவைகளை கலந்து 1 டம்ளர் அளவு தினமும் இருவேளை அருந்தி வர மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வடிவது நிற்கும்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X