அழுக்கு-கறை நீங்க

February 1, 2013

பாசி நீங்க

குளியலறையில் பாசி படித்திருந்தால் கோலப்பவுடரை தூவி தேய்த்தால் பளிச்சென்று இருக்கும். அல்லது கல் சுண்ணாம்பைக் கரைத்து பூசினாலும் நீங்கும்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X