அழுக்கு-கறை நீங்க

February 1, 2013

பாசி நீங்க

குளியலறையில் பாசி படித்திருந்தால் கோலப்பவுடரை தூவி தேய்த்தால் பளிச்சென்று இருக்கும். அல்லது கல் சுண்ணாம்பைக் கரைத்து பூசினாலும் நீங்கும்.

Read More
February 1, 2013

கறை நீங்க

குளியலறை சுவர், வாஷ் பேசின், குழாய் இவைகளில் உப்பு நீர்க் கறை படிந்திருந்தால் வினீகருடன் உப்பு கலந்து தேய்த்தால் போய்விடும்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X