கழுத்து

February 14, 2013

கழுத்தழகு மேம்பட

கழுத்தில் சுருக்கம் விழாமல் இருக்க முகத்தை சற்று உயர்த்தி பக்கவாட்டில் இடம் வலமாகவும், மேலும் கீழும் அசைக்க வேண்டும்.பதினைந்து முதல் இருபது...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X