அழகு / கண் · February 14, 2013

கண் இமைகள் எழில் பெற

வாரத்திற்கு இரண்டு முறை கண் இமைகளில் பன்னீரை தடவி வந்தால் இமைகளில் உள்ள சுருக்கம் நீங்கும்.இமைகள் கருமை நிறத்துடன் அழகாக இருக்கும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X