மஞ்சள் காமாலை

சிறிதளவு வேப்பிலையை  இடித்து அதை சாறு பிழிந்து கொடுக்கவும் . பின்பு உப்பில்லாத பத்தியம் இருந்தால் மஞ்சள் காமாலைக் குணமாகும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X