பித்தம்

விளாம்பழம் கிடைக்கும் காலங்களில் தினமும்  1 சாப்பிட்டு வந்தால் பித்தத்தைக் குறைக்க முடியும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X