குக்கர்

குக்கரின் கொள்ளளவில் 3இல் 2 பங்கு, அதாவாது முக்கால் பகுதிக்கு மட்டும் அரிசி மற்றும் காய்கறி வகைகளைச் சமைக்க வேண்டும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X