மூக்கு சம்பந்தமான நோய்கள் குறைய

நாயுருவி செடி விதைகளை காய வைத்து பொடி செய்து சாப்பிட்டு வந்தால் மூக்கு சம்பந்தமான நோய்கள் குறையும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X