இருமல்

இருமல் மற்றும்  நெஞ்சு வலி யின் போது அதிமதுரத்தைஎடுத்து வாயில் சிறிது நேரம் வைத்து ஒதுக்கி கொண்டால் இருமல் மற்றும் நெஞ்சு வலி குணமாகும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X