முருங்கை (Drumstick)

June 26, 2013

கண்களில் பூ விழுவது குணமாக

நந்தியாவட்டைப்பூ, நெருஞ்சிப்பூ, முருங்கைப்பூ, சீரகம் முதலியவற்றை சேர்த்துத் தட்டு கண்களில் பிழிந்து வந்தால் கண்களில் பூ விழுவது குணமாகும்.

Read More
June 17, 2013

மூலத்தில் காணும் முளைகள் மறைய

ஒரு கைப்பிடி முருங்கை இலையையும், பழுப்பான எருக்கன் இலை நான்கையும் சம அளவு எடுத்து அம்மியில் வைத்து அரைத்து இரவில் உறங்கும்...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X