காஸ் அடுப்பு

February 1, 2013

காஸ் அடுப்பு

நைலக்ஸ் புடவைக் கட்டிக்கொண்டு சமைக்க கூடாது.மேலும் குழந்தைகள் அடுப்பிற்கு அருகில் சென்று காஸ் குழாய்களை திருப்பாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

Read More
February 1, 2013

காஸ் அடுப்பு

சுய ரிப்பேர் வேலை ஆபத்தானது.விற்பனையாளரிடமே இதை விட்டு விட வேண்டும். மேலும் ரப்பர் குழலில் வெடிப்பு, துளை இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும்.

Read More
February 1, 2013

காஸ் அடுப்பு

பாத்திர அலமாரிகளோ, மற்றவைகளோ எரியும் அடுப்பிற்கு மேல் இருக்கக் கூடாது. ஏனெனில் அவற்றை எடுக்க முற்படும் போது புடவையில் தீப் பிடிக்க...

Read More
February 1, 2013

ஆடையில் நெருப்பு பட்டால்

ஆடையில் நெருப்பு பற்றி விட்டால் உடனே ஒரு ஜமுக்காலம் அல்லது கம்பளியை உடலைச் சுற்றி போர்த்துவதால் நெருப்பை அணைக்க முடியும்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X