சூடான பானம் வைப்பதற்கு முன் வெந்நீராலும் ஐஸ் வாட்டர் வைக்கும் போது குளிர்ந்த நீரால் கழுவவும்.