தீப்புண் ஆற

குங்கிலிய இலையை பிழிந்து சாறு எடுத்து  போட தீப்புண் ஆறும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X