கை / வைத்தியம் · December 13, 2012

கை உணர்வில்லாமை

ஒரு குவளை வேப்ப எண்ணெயுடன் சிறிதளவு கற்பூர கட்டி சேர்த்து ஊற வைத்து தினமும் காலையில் உணர்வில்லா பாகத்தில் சூடு பறக்க தேய்க்கவும்

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X