காய்கறி கெடாமல் இருக்க

பிரிட்ஜில் காய்கறி டிரேயின் மீது ஒரு கெட்டி துணியை விரித்தால் காய்கறி வெகுநாள் அழுகாமல் இருக்கும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X