தக்காளியின் பயன்கள்

December 3, 2012

தக்காளியும் உடல் ஆரோக்கியமும்

இதைக் காயாகவும் சமைக்கலாம், பழமாகவும் சமைக்கலாம். பச்சையாகவே சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது. ஆனால் சாப்பிடுவதற்கு முன் பழத்தைச் சுத்தமாகக் கழுவிவிட வேண்டும். ...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X