பல் ஆடுவதைத் தடுக்க

பற்கள் ஆடும்போது ஆலமரப்பாலை பற்கள் மீது தடவினால் பற்கள் கெட்டிப்படும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X