நரம்பு இழுப்பு குறைய

வேப்பம் பூ, வேப்பங்கொட்டை ஆகியவற்றை சேர்த்து அரைத்து கட்டி வந்தால் நரம்பு இழுப்பு குறையும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X