கல்லீரல் தொந்தரவு குறைய

கல்லீரல் தொந்தரவு இருப்பவர்கள் உணவு சாப்பிடும் முன் 2 முள்ளங்கியை சாப்பிட்டும் சாப்பிட்டு முடிந்ததும்  கரும்புச்சாறு குடித்து வரவும். இவ்வாறு சாப்பிட்டு வந்தால் கல்லீரல் தொந்தரவு குறையும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X