கடுமையான ரோகம் குணமாக

500 கிராம் மாதுளம் பூச்சாற்றுடன் 200 கிராம் பசு நெய்யை சேர்த்து காய்ச்சி நன்றாக கொதி வந்ததும் இறக்கி ஆற வைக்கவும்.இதை தினமும் காலை, மாலை தொடர்ந்து 40 நாட்கள் உண்டுவர கடுமையான கூடிய ரோகம் குணமாகும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X