உடல் குளிர்ச்சி அடைய

அதிக உடல் வெப்பம் உள்ளவர்க்கள் தினமும் கமலா ஆர‌ஞ்சு பழம் சாப்பிட்டு வர உடல் வெப்பம் தணிந்து உடல் குளிர்ச்சி அடையும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X