கிரைண்டர் பராமரிப்பு

கிரைண்டரில் உட்பகுதியில் மாவு தள்ளும் பலகை டிரம்மில் ஒட்டாதபடியும், வட்டையில் உள்ள கல்லில் படாத படியும் சிறிதளவு இடைவெளி விட்டு மாட்டி இருக்க வேண்டும். இல்லையேல் பலகை டிராமில் உரசி விரைவில் தேய்ந்து விடும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X