மின்சாரம்

February 2, 2013

மின்சாரம் மிச்சமாக

குளிப்பதற்கு சரியாகப் பதினைந்து இருபது நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக கெய்ஸரை ஆன் செய்ய வேண்டும். வீணாக சிலமணி நேரத்திற்கு முன்பு கெய்ஸரை ஆன்...

Read More
February 2, 2013

மின்சாரம் மிச்சமாக

கெய்ஸர்களில் உள்ள வெப்பபடுத்தும் சாதனத்தை ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மாற்றினால் தண்ணீர் விரைவில் வெந்நீர் ஆவதோடு மின்சாரமுன் மிச்சமாகும்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X