மிக்ஸி

February 2, 2013

மிக்ஸி பராமரிப்பு

சூடான பொருள்களை அரைப்பதோ, மிக்ஸி ஓடும் போது திறந்து பார்க்கவோ கூடாது.மிக்ஸி ஓடும் போது மூடியைக் கையினால் அழுத்திக் கொள்ளவும். அதேப்போல்...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X