டி.வி

February 2, 2013

டி.வி பராமரிப்பு

டி.வியின் பிச்சர் டியூப்பை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும்.  டி.வியை எப்போதும் 10 அடிகள் விலகி அமர்ந்து பார்ப்பது கண்களுக்கு நல்லது.  டி.வியை அறையில்...

Read More
February 2, 2013

டி.வி பராமரிப்பு

ஆண்டனாவிலிருந்து டி.வியை என்னைக்கும் ஒயர் நீளமாக இருந்தால் அதைச் சுருட்டி கட்டி வைக்ககூடாது. தேவையான நீளத்திற்கு ஏற்ப ஒயரை வெட்டி விட...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X