குக்கர்

February 2, 2013

குக்கர் பராமரிப்பு

குக்கரின் உள்பாகத்தில் கறை படிந்து காணப்பட்டால் புளித் துண்டு அல்லது பிழிந்த எலுமிச்சை தோல்,புளித்த மோர் கொண்டு தேய்த்தால் கறை நீங்கி...

Read More
February 2, 2013

குக்கர் பராமரிப்பு

குக்கரில் பருப்பு வேக வைக்கும் போது வென்ட் பைப் வழியாகத் தண்ணீர் வெளிவருவதைத் தடுக்க ஒரு கரண்டி நல்லெண்ணெய் ஊற்றினால் பொங்காது.

Read More
February 2, 2013

குக்கர் பராமரிப்பு

குக்கரில் வேக வைக்க வேண்டிய பொருள்களை அடுப்பில் வைத்தவுடன் குக்கர் குண்டை போடக்கூடாது. நீராவி வருவதை பார்த்த பிறகே குண்டை போட...

Read More
February 2, 2013

குக்கர் பராமரிப்பு

குக்கரில் உள்ள பாதுகாப்பு வால்வு ,நீராவி வெளியேறும் வென்ட்பைப் ஆகியவற்றை எப்பொழுதும் சுத்தமாக வைக்க வேண்டும், அழுக்கு அடைந்தால் வெடிக்கும் அபாயம்...

Read More
February 2, 2013

குக்கர் பராமரிப்பு

குக்கர் அடுப்பில் இருக்கும் போது முடிந்த வரை குக்கரின் அருகில் இருக்க வேண்டும்.ஏனென்றால் குக்கரில் உள்ள பொருட்கள் வெந்து தயாராகி விட்டால்...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X