அழகு / கன்னம் · February 14, 2013

கன்னம் வண்ணம் பெற

காடி எனப்படும் வினிகரில் ரோஜா இதழ்களை ஊற வைத்து கன்னங்களில் தடவி வந்தால் கன்னங்கள் ரோஜா நிறமாக மாறும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X