தாமரை (lotus)

June 29, 2013

மூளை வளர்ச்சி பெற

ஒரு பாத்திரத்தில் வெள்ளைத்தாமரை இதழ்களைப்போட்டு 200 மிலி தண்ணீர் விட்டுக் காய்ச்சி தண்ணீர் பாதியாக சுண்டும் வரை காய்ச்சவும்.சூடாறியதும் வேளைக்கு 3...

Read More
June 28, 2013

கண்கள் தொடர்பான நோய்கள் அகல

வெண்தாமரை மலரின் இதழ்களை பாத்திரத்தில் போட்டு அதனுடன் 100 மிலி பால் சேர்த்து காய்ச்சவும்.கொதித்து வரும் சமயத்தில் பாத்திரத்தை இறக்கி அதிலிருந்து...

Read More
June 8, 2013

உடல்பலம் பெற

விஷ்ணுகிரந்தி, ஓரிதழ் தாமரை, கீழாநெல்லி சேர்த்து அரைத்து கால்கிராம் அளவு பாலில் இரவு உணவுக்கு முன் சாப்பிட்டால் உடல் பலம் பெறும்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X